CELOTNA SISTEMSKA GARANCIJA

Garancijska doba za polnilne postaje je 36 mesecev. Garancija za kakovostno izvedbo del in elektro instalacij znaša 12 mesecev.

Garancija zajema:

 • popravilo ali zamenjavo naprave zaradi napake proizvajalca opreme,
 • poškodbe, ki so nastale pri izvedbi, ki so jih povzročili izvajalci podjetja EVpolni ali njegovi pogodbeni podizvajalci.

Garancijski pogoji:

Garancija velja le v primeru dobave in vgradnje s strani pooblaščenega izvajalca in ob sklenjeni pogodbi za redno letno vzdrževanje polnilne postaje.

Garancija ne zajema popravil, ki bi nastala zaradi:

 • poškodbe sistema zaradi vremenskih ali naravnih dogodkov (priporočamo, da imate svoje zavarovanje za pokritje takšnih dogodkov),
 • napake ali škode, ki so jo povzročili zunanji dejavniki ali dogodki (na primer vandalizem),
 • napake ali poškodbe, ki jih povzroči nedovoljeno spreminjanje ali popravilo ali sprememba, ki jo opravi druga oziroma nepooblaščena oseba,
 • postavke, ki so vizualne narave in ne vplivajo na delovanje sistema,
 • motnje ali poškodbe, ki jih povzroči električno omrežje,
 • okvar opreme za zaščito in varovanje tokokrogov (vgrajena tokovna zaščitna stikala in prenapetostna zaščita),
 • motnje ali poškodbe, ki jih povzroči električno vozilo,
 • programske nastavitve delovanja sistema,
 • neupoštevanja navodil za uporabo,
 • transportnih stroškov pošiljanja naprave na servis in
 • naključne ali posledične škode v zvezi z nesrečo (mehanske poškodbe).

Po poteku garancijske dobe vam nudimo možnost dopačila podaljšane garancije za dobo dveh, petih ali sedmih let. V primeru napake ali okvare vam v času podaljšane garancije nudimo brezplačno popravilo izdelka.

Natančnejši garancijski pogoji so navedeni v garancijskem listu, ki je obvezna priloga primopredajne dokumentacije.

Skupaj z nami do ekološke
ozaveščenosti!