NAČRTOVANJE

 

Pri umestitvi polnilnih postaj moramo upoštevati direktive, predpise in standarde za načrtovanje, vzdrževanje, preverjanje polnilnih postaj za električna vozila in tehnično smernico TSG-N-002:2013 za zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij, njihove kakovosti in usklajenosti z elektro energetskim sistemom na področju elektro instalacij za napajanje električnih vozil:

 

 • zaščito pred električnim udarom,
 • zaščitno in obratovalno ozemljitev,
 • zaščito pred preobremenjenostjo vodnikov,
 • zaščito pred toplotnim učinkom in prenapetostjo,
 • električne razdelilnike in
 • preverjanje ustreznosti.

RCD – diferenčno tokovno zaščitno stikalo:

Vsaka javna polnilna postaja, ki napaja električno vozilo, mora  po SIST HD 60364-7-722:2016 imeti vgrajeno ustrezno lastno napravo za omejevanje toka in  diferenčno RCD zaščito dovoda  pred okvarnimi enosmernim ali izmeničnimi tokovi in sicer RCD tip B, 30 mA, zanesljivo diferenčno tokovno zaščitno stikalo, ki zazna tako enosmerne kot pulzirajoče enosmerne in tudi več-harmonične okvarne tokove ter prehodne pojave, ki se lahko pojavijo pri polnjenju z večjimi tokovi.

Vse zasebne polnilne postaje, ki jih nudimo za zasebno uporabo, imajo tovarniško vgrajen DC detektor za odkrivanje okvarnega enosmernega  toka nad 6 mA, zato se lahko za zaščito v električni napajalni tokokrog namesti znatno cenejše RCD zaščitno stikalo tipa A, 30 mA in ustrezna pretokovna zaščita.

Vgradnja ustreznega zaščitnega tokovnega stikala RCD je obvezna, priporočamo pa še dograditev prenapetostne zaščite,

 

 

ki bo vašo polnilno napravo in posledično tudi električno vozilo varovalo pred prenapetostmi iz omrežja in razelektritvah ob vremenskih pojavih.

Polnilne postaje izbiramo glede na njihovo lokacijo, moč, namen, kot je razvidno iz sledečih primerov:

Zasebne polnilne postaje se priključujejo na obstoječe notranje omrežje odjemalca; v tem primeru niso potrebna nobena soglasja, vgradnja le te mora biti v skladu s prej opisanimi zahtevami:

 

Individualna hiša s sončno ali vetrno elektrarno in daljinskim nadzorom

 

Polzasebne polnilne postaje so postavljene na javnih površinah, vendar je njihova uporaba namenjena le določenemu krogu uporabnikov (podjetja, stanovanjska naselja, parkirišča), priključijo se lahko neposredno na javno omrežje (merilna omarica z vgrajeno zaščitno opremo) ali na notranje omrežje uporabnika (za priključnim mestom):

 

poslovni objekt – polzasebna polnilna postaja AC moči 2 x 22 kW

 

Javne polnilne postaje so postavljene na javnosti dostopnih površinah, na katerih lahko polnijo električna vozila vsi uporabniki električnih vozil:

 

Javna polnilna postaja z hitrimi DC polnilnim postajami Veefil 50 kW

 

Pri načrtovanju pa od začetka do konca izvajamo naslednje aktivnosti:

 • svetovanje pri vzpostavitvi optimalne infrastrukture za polnjenje električnih vozil,
 • izbira mesta vgradnje (preverjanje lokacije, izvedljivost),
 • pridobivanje dovoljenj in ustrezne dokumentacije za postavitev polnilnih postaj,
 • arhitekturno in inženirsko vodenje, študija izvedljivosti in
 • pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev in davčnih olajšav.

Skupaj z nami do ekološke
ozaveščenosti!