Preverjanje

Po namestitvi, vgradnji, priključitvi in zagonu polnilne postaje se opravi prvo natančno preverjanje varnosti, ki zajema:

 • pregled skladnosti vgradnje s projektno dokumentacijo (načrtom),
 • izvedbo meritev v skladu s standardom SIST HD 60364-6, točka 11,
 • izvede se preverjanje električne varnosti in funkcionalnosti  polnilnih postaj tipa Mode 3 s konektorjem tipa 2 s pomočjo merilnega pripomočka Metrel  A 1532 EVSE.

Preverjanje ustreznosti po tehnični smernici TSG-N-002:2013:

 • neprekinjenost vodnikov,
 • upornost izolacije električne instalacije,
 • zaščita z električnim ločevanjem,
 • samodejni odklop napajanja,
 • dodatna zaščita,
 • preizkus polaritete,
 • funkcijski preizkus,
 • preverjanje padca napetosti in
 • izdelava poročila.

Periodični pregled polnilnih postaj se opravlja na osnovi navodil proizvajalca opreme. Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih instalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost (SIST HD 60364-6, 11. člen). Po vsakem pregledu se izda zapisnik v skladu s smernico TSG-N002:2013.

Skupaj z nami do ekološke
ozaveščenosti!